Ons propagandamateriaal

Propaganda-artikelen

« van 5 »
« van 5 »
  Land:


  witgeelzwart

  De portkosten bedragen €3,00 in geval het totaal bedrag van uw bestelling €8,00 of meer is.

  Gelieve in de mededeling duidelijk te vermelden "propagandamateriaal".

  De bestelde artikelen worden toegestuurd na ontvangst van de betaling ervan. De totale som dient gestort te worden op volgend rekeningnummer : BE59 0000 0380 5026. Hartelijk dank bij voorbaat.

  OPGELET : “Bedankt voor uw bericht.” toont aan dat het formulier correct naar onze diensten verzonden werd.

  logo blanc