Plaatsingsformulier

Verklaring van afstand van een dier

  Beschrijving van het dier

  Wat soort dier is het?
  hondkat  Plaats:
  oornekbil
  linksrechts
  Geboortedatum

  Geslacht
  mannelijkvrouwelijk
  Gesteriliseerd
  janeen

  Gezondheidsgegevens van het dier  In orde met vaccinaties
  janeen

  Documenten afgegeven samen met het dier

  Gelieve een bewijs (document van de elektronische chip) toe te voegen waarop uw gegevens vermeld staan en dat u de eigenaar van het dier bent. Opgelet: het document mag niet groter dan 2mb zijn.

  Gegevens in verband met de vroegere levensomstandigheden van het dier

  Ik ben de eigenaar van het dier sinds:

  Overdag leefde het dier
  binnenbuitenbinnen en buiten
  Overnacht leefde het dier
  binnenbuitenbinnen en buiten
  Het dier leefde samen met andere huisdieren
  janeen

  Het dier leefde in een gezin met kinderen:
  janeen


  Het dier leefde met oudere personen:
  janeen

  Type van voeding
  blikbrokkengekookt

  Informatie aangaande het karakter en het gedrag van het dier

  De hond heeft een verdedigings –aanval – of pakwerkopleiding gevolgd?
  janeenhet betreft een kat

  Het dier heeft agressief gedrag getoond tegenover:
  * een gezinslid:
  ja, een kindja, een volwassenneen
  * vreemde personen:
  ja, een kindja, een volwassenneen
  * andere dieren:
  janeen

  Het dier is wagenziek
  janeen
  Hij kan
  zeer goedmoeilijkniet alleen thuis blijven

  Hij is zindelijk in huis
  janeen
  Hij probeert te ontsnappen uit het huis of de tuin
  janeen

  Reden van afstand

  Gelieve 1 of meerdere foto's (png, jpg, jpeg, txt en kleiner dan 2MB) van het dier toe te voegen.

  Dit gedeelte bevat gegevens die niet mogen meegedeeld worden aan kandidaat-adoptanten.

  Gegevens van de vorige eigenaar (aanbrenger van het dier)
  Hierbij verklaar ik,

  vrijwillig afstand te doen van bovengenoemde dier en hem toe te vertrouwen aan de Blauwe Wereldketen teneinde hem te laten adopteren.
  Door dit document te ondertekenen doe ik afstand van elk recht op dit dier en laat ik de Blauwe Wereldketen er vrij over beschikken.
  Ik verklaar dat de gegevens over het dier overeenstemmen met de waarheid en dat ik bereid ben om de verantwoordelijkheid op mij te nemen indien bewezen wordt dat ik bewust verkeerde informatie heb verstrekt.  OPGELET : “Bedankt voor uw bericht.” toont aan dat het formulier correct naar onze dienst verzonden werd.

  logo blanc