De Blauwe Wereldketen, uw vereniging voor dierenwelzijn in België

Wie zijn wij ?

De Blauwe Wereldketen, of B.W.K. is een vereniging zonder winstbejag voor dierenbescherming, actief in heel België. Opgericht op 14 juli 1964, heeft de vereniging 55 jaar ervaring in dierenbescherming.

B.W.K. vecht met alle mogelijke middelen om de levens- en welzijnsomstandigheden van dieren te verbeteren, in overeenstemming met de wet over de dierenbescherming en het welzijn van dieren.

Onze vereniging heeft geen asiel, maar biedt de mogelijkheid om een dier te adopteren door een herplaatsing van “meester tot meester”. Het is een van de eerste IVZW die een dergelijke dienst voorstelt. Indien ons budget dit toelaat bieden wij ook financiële steun aan baasjes van huisdieren bij hoge dierenartskosten.

We hebben een team van inspecteurs bestaande uit een honderdtal vrijwilligers, twee voltijdse medewerkers en een documentatiecentrum ter beschikking van studenten en geïnteresseerden.

Ons werk is niet enkel gericht tot honden en katten, maar tot alle soorten dieren zoals vissen, vogels, kikkers,… die ook beschermd moeten worden tegen zogenaamde “commerciële” wreedheden.

We ondernemen acties om de bescherming van dieren te verzekeren en hun levenskwaliteit te verbeteren. België telt meer dan een miljoen honden en katten, die hebben bescherming nodig tegen mishandeling of misbruik. De hoofdactiviteit van asielen is het opvangen van zwerfhonden en -katten. Wanneer de dieren in zo’n opvang terecht komen, krijgen ze eten en huisvesting totdat ze geadopteerd worden. Meestal worden, vanwege overbevolking in de asielen, de dieren die geen nieuw baasje vinden of niet meer “plaatsbaar” zijn, geëuthanaseerd.

Om dit probleem aan te pakken worden er sensibiliseringscampagnes opgesteld om het publiek te informeren en voor te lichten over het belang van dit onderwerp. Het is absoluut noodzakelijk om de mentaliteiten te veranderen zodat mensen bewust worden van dierenleed en -mishandeling overal ter wereld.

Daarom moeten we beginnen bij de jeugd, hun verantwoordelijkheidszin te stimuleren door hen de zorgen van een huisdier over te laten. Dit ontwikkelt zijn empathie en vergroot zijn liefde voor dieren. We zijn overtuigd dat het oprichten van kleine transit-schuthokken in elke gemeente de overbevolking in asielen kan inperken. Elke eenheid moet op zoek gaan naar nieuwe baasjes met behulp van alle nodige hulpmiddelen (telefonische plaatsingsdienst, advertenties, berichten op sociale media, enz.).

Het bestuur

Het bestuur van de Blauwe Wereldketen bestaat uit :

 • Voorzitter : Bernard GUILLAUME
 • Schatbewaarder : Séverine TAILLIEU
 • Algemeen-secretaris : Robert ELSEN
 • Bestuurder : Marleen VERLODT
 • Bestuurder : Pascal DUMOULIN

De Blauwe Wereldketen heeft meerdere contacten, en is lid van :

 • Nationale Rood voor Dierenbescherming in België
 • Federatie Dierenbeschermingsorganisaties NEDERLAND
 • United Animal Nations te Genève
 • World Society for the Protection of Animals te London
 • Dog & Cat Alliance te London
 • Dog’s Trust in Groot-Brittannië

Actualiteit

Volg onze actualiteiten en onze acties gehouden in heel België.

logo blanc